Berlin Wall Photographs 1983

Berlin Wall Online


 

 
Berliner Mauer, Berlin 1983
Rudow Kolonie an der Kleinbahn, Blick nach Schönefeld:
Gitterzaun, Drahtsperre, Panzersperre, Wachturm, Mauer
Photo: (c) 2002 Stephan Pastenaci
Terms of use

<<Back

Index

Next>>